Porfolio Manager

TTE Corporation

Ho Chi Minh City, Vietnam

Last shared 64 days ago

Job Details

Experience

2 - 3 years

Employment Type

Full-time

Employer Job ID

Not Mentioned

Industry Sector

Functional Area

Investment Banking/Capital Markets Consulting
Job Description
A. Mô tả công việc: 1. Đề xuất chiến lược quản lý danh mục đầu tư phù hợp cho cty; 2. Chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư bao gồm phân bổ tài sản, lựa chọn chứng khoán, thực hiện phân tích và đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư theo tiêu chí và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty nhằm mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả đầu tư; 3. Tìm kiếm phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược đầu tư đã được duyệt; 4. Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư và theo dõi các hồ sơ chứng khoán trong danh mục đầu tư; 5. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc đầu tư. B. Yêu cầu: 1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/đầu tư; 2. Có kiến thức tốt về kế toán, tài chính, kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính; 3. Có khả năng phân tích, định giá chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư; 3. Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm ở vị trí Chuyên viên/Trưởng phòng quản lý danh mục; 4. Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng trình bày và giao tiếp tốt.
Company Description
Công ty TNHH Toàn Thắng được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam mở cửa theo xu hướng toàn cầu hoá, Luật Doanh nghiệp lần đầu được ban hành cho phép các công ty tư nhân được phép thành lập và hoạt động. Công ty TNHH Toàn Thắng lúc ban đầu chỉ có văn phòng tại Tp Hồ Chí Minh. Đinh hướng phát triển của Toàn Thắng là đi tiên phong trong lĩnh vực cung ứng thiết bị, giải pháp công nghệ và dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí, hoá dầu & điện lực…

Vị trí này sẽ làm việc cho công ty CP đầu tư LILI 

Interested?

Sign up free of charge to apply for jobs and meet your future colleagues!

Know More Sign up for free